Noored tuleks kaasata aruteludesse ja otsuste tegemisse

Noore eurooplase ja noorsootöötajana tunnen vastutust Euroopa tuleviku eest. Usun kindlalt, et kui noored saavad omandada hoiakuid, teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud, et otsustamises osaleda, aitab see kindlustada meie demokraatia püsimist ja tugevdada ühist identiteeti. Just seda silmas pidades liitusin kogukonnaga üheskoos.eu – et olla osaline ühenduses, mis põhineb ühistel väärtustel ja ühisel tahtel edendada Euroopa projekti.

Soovin muutusi eelkõige noorte mõjuvõimu suurendamise kaudu ja püüan selleks tugevdada suhtluskanaleid noorte ja otsustajate vahel. Kordame tihti kulunud ütlust, et noorte päralt on tulevik, kuid me ei tohiks unustada, et noortele tuleb anda tegelik võimalus arvamust avaldada ja otsuste tegemises osaleda. Loodan, et Euroopa tuleviku konverents ja Euroopa noorteaasta aitavad noortel kasvada kestlikuma, õiglasema ja demokraatlikuma Euroopa Liidu edasiviijateks.

Réka, Hungary