üheskoos.eu: Demokraatia ühendab meid

Mis on üheskoos.eu?

Üheskoos.eu on Euroopa Parlamendi algatus, mille eesmärk on kaasata võimalikult palju inimesi Euroopa demokraatlikku ellu ja innustada neid hääletama 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

See koosneb inimestest, kes on veendunud, et demokraatia on äärmiselt oluline ja tahavad, et järgmistele Euroopa Parlamendi valimistele eelneksid avatud ja sisukad arutelud. Miks see tähtis on ja kuidas see sinusse puutub?

  • demokraatia ühendab meid. See tagab ELi kodanikele rahu, vabaduse ja elukvaliteedi. Demokraatia algab sinust ja sinu tegudest. Need võivad olla suured või väikesed. Võid näiteks toetada mõnd poliitilist algatust, osaleda arutelul või minna hääletama.
  • demokraatia vajab pidevat tähelepanu. Kergesti võib ununeda, et demokraatia vundament on üksikisikud. Mida rohkem inimesi seda toetab, mida rohkem kodanikke valimistel hääletab, seda tugevam on demokraatia. Euroopa Liidu ülesehitamine on pidev protsess. Sama kehtib ka demokraatia kohta.
  • üheskoos jõuame kaugemale. Demokraatia on Euroopa ühine põhiväärtus, mis ei sõltu poliitilisest kuuluvusest või vaadetest. Seda on palju lihtsam toetada ühiselt kui üksinda. Meie kogukonda kuuluvad kümned tuhanded inimesed kõikjalt EList, kes on valmis sõna sekka ütlema ja tegutsema, et tugevdada põhiväärtusi, millel tugineb Euroopa eluviis.
Üheskoos.eu liidab inimesi kogu Euroopast, võimaldab neil kohtuda, jagada teadmisi ja omandada uusi oskusi. 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel liitus meiega üle 300 000 inimese, kes aitasid tutvustada Euroopa Parlamendi valimisi ja selgitada, kui tähtis on neil osaleda. Tänaseks on üheskoos.eu elujõuline ja kasvav kogukond, mis edendab Euroopa demokraatiat ja julgustab inimesi Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimistel hääletama, sest mida rohkem on valijaid, seda tugevam on meie demokraatia.   

kellele üheskoos.eu mõeldud on?

Üheskoos.eu koondab inimesi, kes soovivad seista Euroopa demokraatia eest ja aidata kaasa 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistele. Meie liikmete hulgas on nii üksikisikuid kui ka kodanikuühiskonna organisatsioone ja noortevõrgustikke. Ootame liituma igas vanuses vabatahtlikke, samuti ühendusi ja organisatsioone. Pole tähtis, kus sa elad või millega tegeled, oluline on, et jagad meie pühendumust demokraatiale.

mida me teeme – ja mida sina saad teha?

Üheskoos.eu annab võimaluse suhelda mõttekaaslastega kogu Euroopast, tutvuda nende ideede ja projektidega, kasutada oma sõnaõigust, tutvustada oma tulevikuideid ja suhelda Euroopa poliitikutega. Aitame sul võtta ühendust Euroopa Parlamendi ja selle esindustega kõikjal Euroopas.

kuidas me seda teeme? 

Veebisait üheskoos.eu koondab teavet meie kogukonna ja selle tegevuse kohta 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel. Jagame siin ideid, milliseid üritusi võiksid korraldada. Lisaks aitame neid läbi viia ning oma kogemusi jagada. Need, kes soovivad veelgi enam ära teha, võivad võtta ühendust Euroopa Parlamendi büroodega, mis pakuvad koolitust ja tuge. Veebisaidilt leiad ka Euroopa Parlamendi kampaania- ja teavitusmaterjale, saad neid alla laadida ja oma tegevuses kasutada. Samuti võid seal jagada oma materjale, et teised saaksid neist õppida.