Liam usub, et üheskoos on võimalik eesmärke saavutada.

Euroopa tähendab minu jaoks seda, et üheskoos on võimalik saavutada eesmärke, mis üksi tegutsedes poleks võimalikud.

„Euroopa tähendab minu jaoks seda, et üheskoos on võimalik saavutada eesmärke, mis üksi tegutsedes ei ole saavutatavad. Seepärast hakkasin ka tegelema ELi küsimustega. Platvormiga üheskoos.eu alustasin koostööd programmi „Erasmus+“ noortevahetuses 2019. aastal. 

Projekti „Roof – ROUTES OF OUR FUTURE“ raames said võimalikuks mõned imepärased ettevõtmised: üle 80 toreda noore inimese 14 eri riigist tegi ühise rattareisi piirkondadesse, kus nad ei olnud varem viibinud, eesmärgiga näidata, et noored on huvitatud tulevikust, kus valitseb solidaarsus ja saab tunda rõõmu kultuurilisest ja soolisest mitmekesisusest. Samuti soovisid nad näidata, kui oluline on ELi kestlikkuse seisukohast hooliv suhtumine loodusesse. Veel soovisid nad juhtida tähelepanu sellele, kui tähtis on oma arvamust avaldada.

EL on riikide kirev kogum, kus on oluline koht omavahelisel suhtlusel.. Inimesed lävivad üksteisega, loovad omavahel usalduslikke suhteid ja õpivad üksteist nägema ja tundma. Ma saan inspiratsiooni paljude inimeste koostegevusest, kui see aitab suurendada ühist heaolu ja samal ajal tugevdada iga üksiku inimese õigusi. Kogukonna liikmena tunnetab inimene oma piire ning õpib erilisel moel tundma iseennast ning oma mõttekaaslaseid.

Sealjuures omandab meie ühiskonnas erilise tähenduse ka sport, peegeldades ühiskonna struktuure, norme ja väärtusi. Usun, et sport võib edendada rahvastevahelise ühtekuuluvuse tunnet, kui kõik inimrühmad saavad end spordis kuuldavaks ja nähtavaks teha. Sellist koostegevust tuleks Euroopas tugevdada, et edendada kultuurivahetust ja suurendada spordi kaudu teadlikkust inimkonna mitmekesisusest.“