Sõbrad, kokkusaamised ja koos tegemine: see on üheskoos.eu Antoni jaoks

Otsustasin osaleda projektis üheskoos.eu, sest see aitab suunata noori kodanikke, kes õpivad ühiskonnas osalema kogukonnana, mitte käsu korras. Kogukonnas on esindatus seotud osalemise ja pühendumusega ning seda ei tuleks samastada otsedemokraatiaga.

Osalemine projektis üheskoos.eu on andnud mulle palju väärtuslikku – sõprussuhteid, kohtumisi, võrgustikus töötamise kogemuse, võimaluse osaleda mitte ainult enda, vaid ka teiste nimel, samuti olen saanud konkreetset tagasisidet institutsioonidelt.

2021. aasta Euroopa noorteüritusel oli mul võimalus osaleda inimõiguste töörühmas ja väljendada oma seisukohti Euroopa Parlamendis. Tänu Euroopa institutsioonide esindustele liikmesriikides sain võimaluse pidada koos teiste noortega endast noorematele kooliõpilastele Euroopa kodanikuõpetuse loenguid.

Vabadus seisneb osalemises.

Vabadus seisneb osalemises.